ธุรกิจ ท่าเรือ

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

บริการท่าเทียบเรือน้ำลึก และขนถ่ายสินค้าผ่านท่า ธุรกิจท่าเรือพาณิชย์สากลของเอกชน ท่าเรือน้ำลึกตามธรรมชาติที่มีระดับความลึกที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรตะวันตก อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบครีรีขันธ์

รองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ มีระวางขับน้ำ สูงสุด 110,000เดทเวทตัน
รองรับสินค้าผ่านท่าเข้า-ออก ได้ประมาณ 16,000,000 ตัน/ปี
สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องทุ่นแรง – คลังสินค้า ลานกองเก็บ เครนหน้าท่า
• คลังสินค้าทัณฑ์บน: 112,000 ตร.ม. และโกดัง 1,000 ตร.ม.
• คลังสินค้า (Transit shed): 20,800 ตร.ม. และโกดัง 1,000 ตร.ม.
• ลานพักสินค้า (Open Storage) สำหรับสินค้าดังนี้
– พื้นที่สำหรับสินค้าทั่วไป(General cargo) 75,200 ตร.ม.
– สินค้าเทกอง (Bulk cargo)36,800ตร.ม.
– ลานจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์Container cargoขนาด 300 teus
• เครนหน้าท่าและบริการอื่นๆ
– ปั้นจั่นเคลื่อนที่ประจำท่าฯPPC Shore Crane (Mobile Harbor Crane) 100 ตัน
จำนวน 2 ตัว
– ปั้นจั่นเคลื่อนที่บนราง Gantry Crane ขนาด 20 ตัน จำนวน 2 ตัว
– ปั้นจั่นเคลื่อนที่บนราง Gantry Crane ขนาด 30 ตัน จำนวน 2 ตัว
– เรือลากจูง 3,100 แรงม้า 3 ลำ
– สถานีท่าเรือประจวบ ช่อง 67 (Call sign : HSC320)หรือ VHF 156
– นำร่องเอกชน และเครื่องหมายช่วยในการเดินเรือตามมาตรฐานสากล
– Tracking vessels through our AIS Station 2885
(www.marinetraffic.com)
• ท่าจอดเทียบเรือ

ลูกค้าและประเภทสินค้า
• Steel Products ; Slab, HRC ,
CRC, Billet
• Palm Oil and Liquid in Bulk
• Mineral, Bulk Cargoes
• Container Cargoes
• Projected Cargoes, Machinery,
• Heavy Equipment, etc.
• Cattle
 http://www.ppc.co.th