ธุรกิจ ขนส่งทางน้ำ

บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด

การบริการขนส่งสินค้าทางน้ำ โดยเรือลำเลียง ให้กับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีเรือลำเลียงให้บริการจำนวน 64 ลำ ระวาง 136,000 ตัน ขีดความสามารถ 408,000 ตัน/เดือน และ 5,040,000 ตัน/ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 เรือลำเลียงขนาด 2,200 เมตริกตัน จำนวน 60 ลำ ระวางเรือ 132,000 ตัน ขีดความสามารถ 396,000 ตัน/เดือนและ 4,752,000 ตัน/ปี
 เรือลำเลียงขนาด 1,100 เมตริกตัน จำนวน 4 ลำ ระวางเรือ 4,000 ตัน ขีดความสามารถ 24,000 ตัน/เดือน ละ 288,000 ตัน/ปี
เส้นทางที่ให้บริการ

  • ให้บริการขนส่งในประเทศไปยังท่าเรือชายฝั่งแม่น้ำ เช่น ท่าเรือบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา, ท่าเรือนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และขนส่งทางทะเล ไปยังท่าเรือภาคตะวันออก ได้แก่ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี, ท่าเรือมาบตาพุด จ.ระยอง และขนส่งภาคใต้ เช่น ท่าเรือ ณ จ.สุราษฎร์ธานี

สินค้า

• กลุ่มสินค้าเหล็ก

• วัสดุก่อสร้าง

• พลังงาน

• สินแร่

 • พืชไร่

 • อาหารสัตว์

ลูกค้า