ธุรกิจขนส่งทางน้ำ

บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด

การบริการขนส่งสินค้าทางน้ำ โดยเรือลำเลียง ให้กับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีเรือลำเลียงให้บริการจำนวน 64 ลำ ระวาง 136,000 ตัน ขีดความสามารถ 408,000 ตัน/เดือน และ 5,040,000 ตัน/ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 เรือลำเลียงขนาด 2,200 เมตริกตัน จำนวน 60 ลำ ระวางเรือ 132,000 ตัน ขีดความสามารถ 396,000 ตัน/เดือนและ 4,752,000 ตัน/ปี
 เรือลำเลียงขนาด 1,100 เมตริกตัน จำนวน 4 ลำ ระวางเรือ 4,000 ตัน ขีดความสามารถ 24,000 ตัน/เดือน ละ 288,000 ตัน/ปี
เส้นทางที่ให้บริการ
• บางสะพาน -> กรุงเทพ นครหลวง มหาชัย มาบตาพุด บางปะกง
• เกาะสีชัง -> กรุงเทพ นครหลวง มหาชัย มาบตาพุด บางปะกง

สินค้า

• วัสดุก่อสร้าง

• พลังงาน

• พืชไร่

• อาหารสัตว์

• สินแร่

• อาหารสัตว์

ลูกค้า