คณะรองผู้ว่าฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเยี่ยมชมกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ (SVL Group)

คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นางสาวชไมพร อำไพจิตร พร้อมด้วยนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้เกียรติเยี่ยมชมกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ (SVL Group) โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน และนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ร่วมให้การต้อนรับและนำชมการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการขนส่งสินค้า (OCC)  ณ อาคารท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์