กิจกรรม “เรือลำเลียงรักษ์น้ำรักเจ้ายากับเจ้าท่า”

ภาพกิจกรรม SVL Group ร่วมกับกรมเจ้า ในกิจกรรม “เรือลำเลียงรักษ์น้ำรักเจ้ายากับเจ้าท่า”

SVL Group โดยทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมลงเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าท่าเรือกรมเจ้าท่า เพื่อเป็นการช่วยรณรงค์พนักงาน ให้มีจิตสำนึกรักษาความสะอาดให้กับแม่น้ำ และลำคลองต่างๆ ในชุมชน เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานและครอบครัว ให้รักษาความสะอาดให้กับแม่น้ำ เพื่อให้คนรุ่นต่อไปมีน้ำสะอาดไว้ใช้ตราบนานเท่านานนะคะ