กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 กับ SVL Group

SVL Group ขอให้น้องๆ ทุกคนมีความสุขใน “วันเด็กแห่งชาติ 2563”

ทาง SVL Group ร่วมกิจกรรมวันเด็กในพื้นที่อำเภอ บางสะพาน

แล้วทาง SVL Group จะมีกิจกรรมดีๆ อะไรในครั้งต่อไปรบกวน

เพื่อนๆ ทุกท่านติดตามด้วยนะคะ