กลุ่มธุรกิจ Foods Service SVL Group มอบเงินสนับสนุนพี่น้องชาวประมง อ.บางสะพาน

นายปรัชญา สถาพรวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ บจก.ดีดี คอร์ปอเรชั่น (Foods Service) พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก ในฐานะผู้แทน  SVL Group ร่วมส่งมอบห้องน้ำสาธารณประโยชน์ถูกสุขลักษณะ โดยร่วมสมทบทุนสนับสนุนเงิน จำนวน 35,000 บาท ในการก่อสร้าง ให้กลุ่มเรือประมงพื้นบ้านบางสะพาน  โดยมีนายถาวร โรจนะรัตน์ ประมงอำเภอบางสะพาน และนายนันทชัย สุขเกื้อ นายกสมาคมชาวประมงบางสะพาน พร้อมพี่น้องกลุ่มประมงพื้นบ้านฯ รับมอบ ณ ธนาคารปูม้า สัตว์น้ำ กลุ่มเรือประมงพื้นบ้านบางสะพาน ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ