กลุ่มธุรกิจ Food Service SVL Group มอบเงินสนับสนุนพี่น้องชาวประมงบางสะพาน

นายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก ในฐานะผู้แทนกลุ่มธุรกิจ Foods Services Business- SVL Group ร่วมมอบเงินสนับสนุนให้กลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน หมู่ 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เพื่อนำไปทำกิจกรรมและต่อยอดภายในกลุ่มฯ โดยมีนายประทีป อบเชย ประธานกลุ่มประมงฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนางสาววนิดา  จีระกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง และนายถาวร โรจนรัตน ประมงอำเภอบางสะพาน ร่วมกิจกรรมรับมอบฯ ในครั้งนี้ รวมถึงร่วมปล่อยพันธุ์ปูม้าลงสู่ท้องทะเล เพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป