เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมขับเคลื่อนงานขนส่ง สร้างความปลอดภัยมาเป็นที่ 1 ผ่านเวทีประชุมระดับอำเภอฯ

นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน (ที่ 8 จากซ้าย) ในฐานะนายอำเภอที่มารับตำแหน่งใหม่ที่อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน (คปข.) ครั้งที่ 1ประจำปี 2567 เพื่อรับฟังและขับเคลื่อนงานขนส่ง งานจราจร นำไปสู่การยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ รวมถึงงานพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด นายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ตำบล, สำนักงานขนส่งอำเภอบางสะพาน, หน่วยงานสาธารณสุข, ผู้แทนสถานศึกษา, นักธุรกิจ, ปราชญ์ชุมชน ฯลฯ ร่วมพูดคุย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ

LINE @theeateria
FACEBOOK

SVLGROUP / SVL GROUP