ธุรกิจ Marketplace

บริษัท บิ๊ก บลู จำกัด

บริษัท บิ๊ก บลู จำกัด (BB)  ตัวแทนจัดจำหน่าย นำเข้า และส่งออก สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมเหล็ก วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น พร้อมทั้งบริหารจัดการพื้นที่เช่า เช่น ตลาดนัด พื้นที่จอดรถ ฯลฯ รวมถึงขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ทางด้านเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ – ขาย และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการ ธุรกิจ ร้านค้า โดยเริ่มจากธุรกิจด้านนวัตกรรมอาหาร และนวัตกรรมด้านการจอดรถเป็นอันดับแรก ผ่านแอพพลิเคชั่น TheTaladNud และ IPark