ธุรกิจ Foods Service

บริษัท ดีดี ฟู้ดส์ คอนเซ็ปต์ จำกัด

บริษัท Startup ที่ให้บริการในธุรกิจอาหาร และพร้อมสู่ธุรกิจ Food Delivery, Food Supply, Food Storage รวมถึงการเป็น Food Logistics Hub โดยเริ่มต้นจากอาหารแนว Street Food ภายใต้แบรนด์ Bar Mee Cuisine : Innovative Asian Street Food