ธุรกิจ Foods System

บริษัท ดีดี ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท Startup ที่ให้บริการในธุรกิจอาหาร และพร้อมสู่ธุรกิจ Food Delivery, Food Supply, Food Storage รวมถึงการเป็น Food Logistics Hub โดยเริ่มต้นจากธุรกิจอาหาร ร้าน The Eateria

บริษัท เฟรช โลจิสติกส์ จำกัด
ให้บริการขนส่งสินค้า Cold Chain Delivery ควบคุมอุณหภูมิของสินค้าอาหารด้วยกล่องควบคุมอุณหภูมิ Mobile Refrigerator (MRF) ทำการขนส่งสินค้าด้วยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100%